Saturday, 18 October 2014

Idrettsmyten og breddebløffen

Mange ser på idrettstoppene i Norge som pamper, og Norges Idrettsforbund samt enkelte særforbund har blitt sammelignet med  "famileforetak" på Sicilia. Fremgangsmåten rundt OL-søknaden, samt "Lisenssaken" i Norges Friidrettsforbund, har gjort sitt til å forsterke disse inntrykkene. Folk ser at for idrettstoppene så er ikke det viktigste idrettsglede, men penger. Under kan du lese Morgenbladet sin artikkel "Idrettsmyten - Breddebløffen", av Mads Drange.

"I 1997 kunne konsulentfirmaet AT Kearney rapportere at 77 prosent av midlene idretten forvaltet gikk til sentraladministrasjonen, mens kun 5 prosent gikk til idrettslagene der aktiviteten foregikk."

"Det har vært vanskelig å kontrollere idrettens bruk og eventuelt misbruk av offentlige overføringer." Hans B. Skaset

"Idretten har ligget utenfor et samfunnskritisk søkelys. Den har unngått kvalifisert kritisk analyse fra medie- og forskringshold." Hans B. Skaset

Idrettsmyten - Morgenbladet, Årgang 195 nr. 40, 10. - 16. oktober 2014

NB: Alle rettigheter tilhører Morgenbladet.

No comments:

Post a Comment

Allowed HTML tags:
<b>bold</b>
<strong>strong</strong>
<i>italics</i>
<em>emphasis</em>
<a href="">hyperlink</a>


Please, show the courtesy of identifying yourself when adding a comment. Anonymous comments will, most likely, be removed.