Thursday, 24 July 2014

Lindøya Rundt 2014

Race #25 2014 - 3.2 km - 12:25 [debut] - Thursday 24th of July

src.

Magic happens every day, this was no exception. A new island in the island race series from the Sognsvann Rundt Medsols crew. It did not disappoint. It is the flattest and least technical of the island races, hence I have to say that it is not my favourite track. That aside, running around an island in the Oslo fjord, with 30+ in the air, 23-ish in the ocean alongside great people is far from wrong.

View all my photos here.

src.Links
| results & kondis article | garmin connect | my photos |

Friday, 18 July 2014

Maktmisbruk i idretten


HVORDAN DET STARTET
Mitt engasjement mot dem som av flere enn meg ser på som idrettspamper startet ved bestemmelsen om innføring av den såkalte "mosjonslisensen" i 2013. Jeg sendte et åpent brev til Norges friidrettsforbund (NFIF) i april 2013, som spredte seg på sosiale medier. Men det var først i oktober at det hele "eksploderte", etter min oppfordring til boikott av Sentrumsløpet 2014. Siden den gang har det blitt mange innlegg i serien "lisenskrigen".

HVORFOR JEG BRYR MEG
Flere har spurt meg om hvorfor jeg orker å bruke tid på dette, når det finnes andre viktigere ting i verden. Mitt svar til dem er at mindre viktige ting ikke blir uvesentlige selv om man setter dem opp mot verdensproblemer. Dessuten er maktmisbruk ingen uvesentlighet, enten det utøves av politikere på internasjonalt toppnivå, av noen få barn i en skolegård, eller innenfor idretten i Norge. For med denne saken så har i hvertfall jeg sett flere eksempler på det som vitner om at idrettstopper i Norge misbruker sin stilling, ved forsøk på utpressing og skremming av de som går dem imot.

FORBUNDET
Det er i all hovedsak Norges idrettsforbund (NIF) sitt underliggende særforbund Norges friidrettsforbund (NFIF) som jeg har forholdt meg til under "lisenskrigen". Men at det er nære bånd mellom NIF, NFIF og andre særforbund er jo en selvfølge ved måten de er organisert på. Slik sett gjenspeiles NIF sine holdninger seg i NFIF, og omvendt. Derfor velger jeg her å benevne NIF, NFIF samt andre særforbund samlet for Forbundet.

EN VANSKELIG SAK
Det som er vanskelig i denne saken er at Forbundet er mestre i å benytte seg av vikarierende argumenter. Hadde de spilt med åpne kort, hadde det vært lettere å forholde seg til dem, og antageligvis ville reaksjonene mot dem blitt dempet. Når Forbundet i stedet kommuniserer på en måte som lett oppfattes som løgn, blir reaksjonene også deretter.

KUN PÅSTANDER
Så langt i dette innlegget har jeg ikke gjort annet enn å komme med to ubegrunnede påstander:
1. Forbundet bedriver maktmisbruk.
2. Forbundet lyver (benytter vikarierende argumenter).

Når jeg er i gang vil jeg komme med to til:
3. Forbundet tenkte i all hovedsak på å skaffe seg selv mest mulig penger ved innføring av lisens.
4. Forbundet følger ikke sin egen formålsparagraf.

Under forsøker jeg å argumentere for at jeg mener det jeg mener. Om du som leser er uenig oppfordrer jeg deg til å legge inn en konstruktiv kommentar til innlegget. Er man derimot ikke moden nok til å gjøre dette, og heller foretrekker å skrive anonymt på en eller annen gjestebok på Internett, får det bli opp til hver enkelt.

PÅSTAND 1: FORBUNDET BEDRIVER MAKTMISBRUK
Under er det en liste med hendelser, i kronologisk rekkefølge, som jeg mener viser at Forbundet misbruker sin makt.

Holmestrand Marathon
Et godt eksempel på hva som vitner om misbruk av makt er når de høye herrer i Forbundet angrep Thomas Pinås og Holmestrand Marathon. Forbundet forsøkte å true Pinås til å arrangere sitt løp sammen med en NFIF-klubb, slik at alt overskuddet ikke skulle gå til Aktiv mot kreft, men i stedet gå tilbake til Forbundet selv. President Svein Arne Hansen i Norges Friidrettsforbund uttalte i samme forbindelse til Nettavisen at "Vi mener at som idrettsforbund så har vi eierskap til det som foregår av idrett i Norge". Det Forbundet ikke forutså var hvilken oppmerksomhet denne saken fikk i media. Noe som førte til at Forbundet i etterkant la seg flate og beklaget sin aggresive oppførsel.

At Forbundet i denne saken bedrev maktmisbruk mener jeg kommer frem i følgende mediesaker:

Metode for innføring av mosjonslisensen
Skatten på mosjonering ble innført som et hastevedtak på idrettstinget. Ingen, utenom toppene i Forbundet, visste noe om forslaget før 17 dager før idrettstinget 2013. De som ba om utsettelsesvedtak, for å få tid til å sette seg inn i saken, ble ikke hørt. Forbundet svarte med at de trengte penger så raskt så mulig for å kunne opprettholde aktivitetsnivået. Dette vitner om at lisensen ble innført på en uredelig og en lite demokratisk måte. Kanskje visste Forbundet at en eventuell utsettelse ville øke motstanden til ordningen, og det var derfor den ble gjennomført som et hastevedtak? Er ikke det tilfelle så vitner dette i stedet om at Forbundet har dårlig økonomisk styring, siden de hevder at de "plutselig" trengte økte inntekter, på toppen av at de får store årlige beløp i statstøtte. Det som ikke rimer da er at NFIF sin egen generalsektretær i 2009 tjente mer enn vår egen statsminister. Når Forbundet i tillegg har penger til å bruke store summer på konsulenthjelp fra First House så er det lite som tyder på at kassen er i ferd med å bli skrapet. Kanskje Forbundet burde se nøyere på hva de bruker pengene på?

Sensur av Kondis
Forbundet presset Kondis til å endre en nyhet de hadde lagt ut, om boikott av lisensløp. Jeg har diskutert dette tidligere, og har konkludert med at Kondis lot seg sensurere etter press fra Forbundet. Nok et eksempel som vitner om maktmisbruk.

Brev til alle norske kommuner
President Svein Arne Hansen sendte tidligere i år ut et brev til alle norske kommuner, med følgende formulering: "Vi oppfordrer kommunen til å prioritere arrangementer i regi av/ eller i samarbeid med lag tilsluttet Norges Idrettsforbund". Med dette ønsker Forbundet å gjøre det vanskeligere for alle de hundrevis av idrettsarrangement som arrangeres av private og frivillige. Det kan diskuteres hvorvidt dette er maktmisbruk eller ikke, men det er i hvertfall enda et klart tegn på at Forbundet sitt mål er å få monopol på å arrangere idrettsarrangementer i Norge. Det skrives videre at "I tillegg vil inntekter fra slike arrangement gå til å styrke den frivillige idretten i kommunen." Forbundet skal altså ta penger fra kommunen, for å gi penger tilbake til kommunen. Forbundet sentralt mener de er bedre enn de lokale klubbene til å styrke den lokale idretten. Dette gir liten mening.

Skåla Opp
Et annet eksempel på misbruk av makt mener jeg er når Forbundet aktivt ønsker å straffe Skåla Opp, da arrangørene bak ikke ville innføre mosjonslisensen. Her har Forbundet gått så langt at de har advart landslagsutøvere mot å delta. Konsekvensen av ulydighet mot Forbundet vil være utestengelse fra landslaget. Arrangørene av motbakkeløpet føler seg direkte angrepet av Forbundet.

Har du ikke har et like sterkt merkenavn som for eksempel Thorkildsen, Northug og Bjørgen har, eller har hatt, så er det ikke nødvendigvis lukrativt å være fulltidsutøver. Når Forbundet nekter eliteutøvere å være med på arrangementer som Skåla Opp hindrer de de samtidig utøverene muligheten til å kunne vinne fine pengepremier for å spe på inntekten. Kampen mot "snylterene" er altså viktigere for Forbundet enn utøverenes mulighet til å tjene ekstra i konkurranse med en rekke toppløpere.

Skåla Opp er blitt betegnet som selve "fyrtårnet" innenfor motbakkeløping i Norge. I en årrekke har flere ildsjeler bygget opp dette løpet fra bunnen av. Og mye takket være dette arrangementet har motbakkeløpingen i Norge eksplodert. Forbundet har knapt løftet en finger for å hjelpe til. Men plutselig skjønte de at det var penger å hente. Da legger Forbundet ingenting i mellom for å ødelegge for løpet. Enda et eksempel på hvordan Forbundet opererer.

Sandnes halvmaraton, med flere
Forbundet bruker mye ressurser på å gjøre det vanskelig for private arrangører av idrettsarrangement. Nylig ble også arrangøren av Sandnes halvmaraton kontaktet, i forsøk på å stoppe løpet. Anders Jensen, som står bak, uttaler: "Jeg ønsket først og fremst å lage noe sosialt og koselig, ikke å tråkke noen på tærne. Her vil jeg gi mosjonister muligheten til å klare en halvmaraton. Dette er en hobby for meg, sier han.". Til dette svarer Rune Røksund, daglig leder i Idrettskretsen, "Vi ønsker at våre lag skal ha eierskap til egne idrettsarrangement.", og Kenny Rettore i Sandnes Idrettslag uttaler "Jeg liker ikke at det kommer inn kommersielle interesser og tar over lukrative arrangement."

Slike uttalelser mener jeg vitner om grådighet. Sandnes Idrettslag har i alle år hatt muligheten til å starte de løpene de ønsker. Så kommer privatpersonen Anders Jensen og ønsker å få flere folk i aktivitet. Han starter et nytt løp, "Sandnes halvmaraton". Plutselig blir han av Forbundet sine folk sett på som en snylter. Har han med dette tatt over et lukrativt arrangement? Er hans egen nyvinning Forbundet sitt idrettsarrangement? Nei! Her ser vi at Forbundet mye heller ønsker at folk ikke skal ha noe tilbud, enn at private gjør et løft for folkehelsen. Jeg tror ikke det vil være feil å anta at det er langt flere arrangører som er forsøkt presset, eller har blitt presset, av Forbundet til å arrangere i samarbeid med dem. Dette slik at Forbundet da kan kreve inn mosjonslisensen fra flest mulig deltagere.

PÅSTAND 2: FORBUNDET LYVER
Under er en liste med hendelser som jeg mener viser at Forbundet lyver.

Holmestrand Marathon
I Holmestrand Marathon-saken kom det frem i Nettavisen at Forbundet skrev følgende til arrangør Pinås: "I praksis betyr dette at et idrettslag som er medlem som av Vestfold Friidrettskrets må stå som arrangør av tiltaket [Holmestrand Marathon] og arrangementet skal være registrert i Norsk friidretts terminliste og følge de adm. bestemmelser som er besluttet av Norges Friidrettsforbund." Det er viktig å merke seg at president Svein Arne Hansen i Norges Friidrettsforbund støttet dette utspillet fult ut.

Men det Forbundet skrev, stemte altså ikke. For senere kom følgende beskjed: "Ifølge idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner er det ikke noe i norsk lov som forbyr private å legge til rette for idrettsarrangementer." Om Forbundet ikke var klar over dette kan det vitne uvitenhet, eller at de snakker usant. Forbunde burde vite at de ikke hadde hjemmel i lov her. Således virker dette mest som et eksempel på at de snakker usant.

Argumentasjon rundt innføring av lisens
Ved innføring av lisensen brukte Forbundet blant annet følgende argumenter:
- Lisensen er med på å styrke Norges Friidrettsforbunds helhetlige mosjons- og idrettstilbud.
- Hver enkelt løper får viktige fordeler
- Overskuddet som kommer fra lisens skal i sin helhet gå til å styrke aktivitetstilbudet over hele landet.
- Lisenspenger skal gå med til å utvikle IT-løsninger for arrangørene.

Disse argumentene mener jeg går under kategorien "vikarierende argumenter". Noe flere har sett og irritert seg over.
- Forbundet er ikke kjent for å gjøre mye hva det "helhetlige mosjons- og idrettstilbud" angår. 
- Som løper får man ikke "viktige fordeler" ved innføring av lisens (forsikringen i engangslisensen er lite verdt).
- Det er meningsløst å opprette et fordyrende mellomledd (Forbundet selv), som skal samle inn penger og administrere jobben med å fordele pengene ut igjen.
- Det er ingen logikk i å utvikle dyre IT-løsninger som det ikke var eller er behov for.
Dette er diskutert i mer detalj i mitt innlegg "I løvens hule" og i kommentarene til innlegget "Boycott Sentrumsløpet 2014".

Skåla Opp
Forbundet, ved NFIF visepresident Tore Hordnes, utalte i forbindelse med saken rundt Skåla Opp at "For oss er det veldig viktig at våre utøvere deltar i konkurranser der det er regulert i forhold til dopingbestemmelser, og alt fra konkurranseregler, sikkerhetshensyn og utbetaling av premiepenger."

Her mener jeg at Forbundet dikter opp argumenter. Alle landslagsutøvere kan dopingtestes når som helst og hvor som helst. I tillegg tok Skåla Opp grep og gikk i samarbeid med bedriftsidrettsforeningen, slik at alle utøverene kan testes under konkurransen. Når Forbundet selv heller ikke klarer å sette fingeren på noe negativt rundt "konkurransereglene", "sikkerhetshensyn" eller "utbetaling av premiepenger", så ser dette ut som  argumenter tatt ut av løse luften. Da Forbundet ble konfrontert med at dopingtesting kunne gjennomføres under arrangementet, svarte visepresident Hordnes at "bedriftsidretten arrangerer uansett ikke internasjonale konkurranser underlagt de internasjonale forbundene som IAAF". Med andre ord, er det ikke det ene, så er det de andre. Dette er et godt eksempel på at man sier noe, men mener noe helt annet. Dette bygger opp under det mange har hatt inntrykk av, at Forbundet er ute etter er å straffe arrangørene bak Skåla Opp.

Skipresident Erik Røste uttalte at "Det vil si at utøverne som er på kontrakt med Norges Skiforbund kun kan delta i arrangement som er arrangert innenfor idrettens regelverk." Om ikke dette er løgn må det være en helt ny bestemmelse, eller policy fra Forbundet. For tidligere har vi sett at skistjerne Petter Northug har deltatt i Vi Menn-konkurranser samt poker VM i Las Vegas. Det er altså helt greit for Forbundet med utøvere som deltar i poker VM, men å løpe Skåla Opp blir for drøyt. Tross alt, et sted må grensen gå.

Tore Hordnes sa i denne saken også at "Dette er litt prinsipielt fra vår side. Det handler ikke nødvendigvis bare om Skåla Opp. Vi ønsker å ivareta norsk idretts regelverk." Han sier her at dette ikke kun handler om Skåla Opp. Selv om det kun er dem som har blitt straffet på denne måten til nå. Derimot så kommer det frem, i andre kanaler, at Generalsekretær Hildeskor i NFIF sier noe helt annet. I den "hemmelige" Facebook-gruppa "Ultralandslagene Norge", skriver løpsarrangør Olav Engen følgende:
"Jeg har i dag vært i kontakt med Hildeskor i NFIF. Han bekrefter at det foreløpig bare er Skåla Opp deltagelse som er omfattet av "startnekt" i internasjonale mesterskap. Det er altså ikke slik mange debattanter skriver at startnekt gjelder alle som har løpt et hvilket som helst ikke-NFIF-løp."

"Ingen spesialavtaler"
Under mitt møte med Generalsekretær i NFIF, Ketil Hildeskor så spurte jeg veldig konkret om det var noen arrangører så hadde fått eller ville få spesialavtaler, eller om lisensreglene ville gjelde helt likt for alle. Hildeskor var tydelig på at det ikke var inngått og ikke kom til å bli inngått noen spesialavtaler, og at lisensreglene gjalt likt for alle arrangører. Om Birken fikk en spesialavtale eller ei vet jeg ikke, men når arrangørene endte med å dekke lisensutgiftene selv og samtidig uttalte "Vi har kommet fram til en løsning med Norges Friidrettsforbund", så kunne det virke slik. Romerike Ultrafestival har i år fått en "støtteavtale" med NFIF, men arrangøren sier selv at det ikke er noen sammenheng mellom lisensen og denne avtalen.

Hindre kommersielle aktører
Et annet argument Forbundet bruker mot arrangører som står utenfor Forbundet er at disse putter pengene i egen lomme, i motsetning til Forbundet selv som "gir et tilbud til barn og unge". Forbundet vil altså hindre de kommersielle aktørene. Det er viktig å poengtere at de fleste løpsarrangementer uten lisens overhode ikke organiseres av store kommersielle aktører. De fleste organiseres av frivillige, som i kontrast til Forbundet, faktisk ønsker å gi flest mulig et aktivt tilbud. Forbundet forsøker å ødelegge for disse arrangementene, og forsøker å fremstille de bak som grådige som kun arrangerer for å tjene penger. Forbundet nevner ikke arrangementer som Schjongs5er’n, der alt overskuddet går tilbake til lokalmiljøet, eller Sognsvann Rundt Medsols, hvor alt overskuddet går tilbake til deltagerene. Forbundet nevner ingen av de flotte, billige lisensfrie lavterskelarrangementene som arrangeres av frivillige rundt i Norge. En oversikt finner dere på Kondis sine nettsider.

Forbundet på sin side innfører i stedet en lisens, som gir alle kommersielle aktører i Norge et konkurransefortrinn. For de kommersielle aktørene trenger ikke selv å innføre en lisensavgift på toppen av løpsavgiften. I tillegg så er det også her veldig langt fra ord til handling. For Forbundet er ansvarlige for å forsøke å hjelpe en stor utenlandsk kommersiell løpsaktør inn på markedet. Dette var tydeligvis helt OK så lenge de selv fikk godt betalt. Det hjelper ikke at Rock'n Roll Marathon skulle arrangere med en NFIF-klubb, når resten av overskuddet ville gått rett til USA. Dette skriver Kondis-veteran Kjell Vigestad i en kommentar til Aftenposten / Adresseavisa: "Heldigvis har ikke kommersielle aktører fått fotfeste i Norge når det gjelder å arrangere løp, men Friidrettsforbundet gjorde et skikkelig forsøk på å hjelpe den største kommersielle aktøren. The Competitor Group med Rock'n Roll Marathon, inn i Norge. Forbundet fikk 50.000 dollar for å dra arrangementet i gang i Norge, men det ble avlyst både i 2012 og 2013 på grunn av at det ikke var lønnsomt nok (fikk for få deltakere)."

"Vi straffer ingen utøvere"
Til tross for at eliteutøvere som deltar i Skåla Opp utestenges fra landslaget uttaler Visepresident i NFIF, Tore Hordnes følgende til Aftenposten: "Vi straffer ingen utøvere. I kontrakten mellom utøverne og friiidrettsforbundet står det at utøverne skal delta i arrangementer i regi av idretten, der vi vet at reglementet innen konkurranse og dopingkontroll er overholdt. Vi har ikke nektet dem noe, de må ta et valg om de vil representere oss eller delta i Skåla Opp." Merkelig argumentasjon. Visepresidenten sier at landslagsutøvere kan gjøre hva de vil, men resultatet kan være utestengelse fra landslaget. Og det er ingen straff?

"Vi må angripe snylterne."
I Facebook-gruppen "Piggsko-kameratene" diskuteres "Skåla Opp" flittig av flere idrettstopper. Blant dem NFIF visepresident Tore Hordnes. Tidligere president i Norges Gang og Mosjonsforbund, som ble slått sammen med NIF i 2009, Kjell Lund skriver i denne gruppen følgende: "Vi må angripe snylterne, selve arrangøren av stevnet." Det er interessant at Hordnes overhode ikke tar noe avstand fra slike uttalelser. Dette mener jeg viser hva Forbundet egentlig mener om Skåla Opp. Det vitner om at Forbundet nettopp ser på arrangørene som "snyltere" som må angripes og straffes.

Utdrag fra diskusjonen, hvor Birger Hjeltnes stiller seg sterkt kritisk til hva Forbundet gjør:
Kjell Lund : "... Vi må angripe snylterne, selve arrangøren av stevnet."
Birger Hjeltnes:  "Gjennom å angripe/straffe utøverne???"
Tore Hordnes: "Birger hvem bruker penger på å gi et tilbud til barn og unge som topputøverne også har vært ? Ikke helkommersielle aktører iallefall! Skal vi ha et tilbud til utøverne i Norge, kunne sende disse på EM/VM og andre internasjonale mesterskap så må det faktisk komme penger inn til forbundet også. Vi har ikke lagt ned forbud for utøverne kun sagt at de må gjøre et valg. Så er det slik at dopingtester ikke kan fortas hvor som helst. ADN har ingen rettigheter i arrangement utenfor idretten."

3. FORBUNDET TENKTE I ALL HOVEDSAK PÅ Å SKAFFE SEG SELV MEST MULIG PENGER VED INNFØRING AV LISENS
Jeg mener at innføring av mosjonslisensen i all hovedsak dreier seg om én ting: penger. I tillegg så ønsker Forbundet selvfølgelig at flest mulig melder seg inn i idrettsklubber. Noe som igjen vil generere høyere inntekter til Forbundet.

Andre argumenter som Forbundet bruker faller raskt til bakken. Dette ser man utifra utsagnene Forbundet brukte for innføring av lisensen. En annen bekreftelse på dette, er som nevnt tidligere, at å ta penger fra arrangørene via lisensen, for å skulle gi dem tilbake til arrangørene, ikke gir mening. På veien forsvinner selvfølgelig en stor del, både til administrasjon og annet Forbunder bestemmer seg å bruke pengene på. Økonomisk fornuft tilsier at det hadde vært bedre å la arrangørene beholde alt overskuddet selv. Det er tross alt arrangørene, alle de hundrevis av idrettslag i Norge, som sørger for den store bredden i idretten, og at mosjonistene får et godt tilbud. Forbundet er kjent for å gjøre svært lite i den sammenhengen.

4. FORBUNDET FØLGER IKKE SIN EGEN FORMÅLSPARAGRAF
«NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering eller etnisk opprinnelse.
 Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. 
 Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.»

Slik jeg har lært Forbundet å kjenne så virker det ikke som om idrettstoppene kjenner til, eller bryr seg om, sin egen formålsparagraf. Jeg ser ikke at det er et Forbund som tenker på "alle mennesker", som er en "positiv verdiskaper", og som har "demoktrati, helse og ærlighet" som grunnstener i det de gjør. Dette er synd, for formålet Forbundet har er flott.

MIN KONKLUSJON
Forbundet vil ha inntekter, samt ha monopol på å arrangere løp. Forbundet vil hindre alle arrangører som ikke har tilknytning til Forbundet, om Forbundet selv ikke får betalt. Forbundet tar i bruk sterke virkemidler for å få igjennom sin vilje.

At det finnes flere ildsjeler innenfor Forbundet er jeg ikke i tvil om. Jeg er heller ikke i tvil om at flere brenner for idretten, spesielt barneidretten og toppidretten. Mange ser nok på seg selv som idealister, hvor penger eller makt ikke er på agendaen. Og mange er nok også idealister. Dessverre hjelper det lite hvordan man selv ser på seg selv når andre oppfatter én som noe helt annet. For andre så ér man den man oppfattes som. Det er noe selv jeg har erfart i denne kampen. På måten Forbundet operer har jeg inntrykk av at stadig flere ser på folkene på toppen som pamper, i stedet for idealister. Personene i ledende stillinger blir "noen andre" i stedet for "en av oss". Om Forbundet ønsker å gjøre noe med dette bør de ta grep raskt. For mitt ønske er at vi kan få et Forbund vi er glade i og stolte av, samme hvor fort eller sakte vi løper.

Thursday, 17 July 2014

Langøyene Rundt 2014

Race #23 2014 - 3 km - 12:54 [PB] - Thursday 17th of July

A mandatory run-through before the race makes this even more social (src).

I have written and said this several times before, but I can not stop repeating it: These island races are my favourite races. A huge thanks to the great people making this becoming a reality each summer. I just love these events. Two down, and two more to go, this year.

View all my photos here.

A beautiful scenic track, surrounded by water, in the Oslo fjord (src).

Run, swim, eat, socialise. I am honoured having experienced so many beautiful events like these. I hope there will be more.Links
| garmin connect | results | my photos | kondis article |

Sony A7 not even close to weather-proof

src.

End of last year I got myself the great Sony A7 camera, aka. the ILCE-7. In different reviews online I had read that:

Photogaphylife.com : “…uncompressed HDMI output, weather sealing and a low price…

Imaging Resource : “Weather-sealing / cold-proofing. Although it doesn’t provide a count for the number of seals, Sony describes the A7R’s magnesium-alloy body as both dust and moisture-resistant.

Steve Huff : “The camera is also weather sealed :)

DP Review : “Weather-proof alloy and composite body

Guess what, the camera is not even close to weather proof or moisture resistance. I used it to shoot some photos during Mont-Blanc Marathon an early moist morning. It did not take long before the camera started malfunctioning. The upper scroll wheel on the back started living it's own life. As a result I had to repair the camera,which costed me 1235 Norwegian kr, or 200 USD at the time of writing.

I'm far from the only one that has done the mistake of trusting the advertising. Check out this blog post as well.

Sunday, 6 July 2014

CoolKisses - Pompougnac

src.

Sweet tunes, for cool kisses. A mixture of my Stéphane Pompougnac favourites.

name:   CoolKisses - Pompougnac
uri:    spotify:user:klevstul:playlist:0N2dBC5mdpIpgdUzlaz7Sj
link:   http://open.spotify.com/user/klevstul/playlist/0N2dBC5mdpIpgdUzlaz7Sj
songs:  25
length: 1 hr 46 min

Playlist as of 4th of August 2014:
Brigitte – Ma Benz
Charlotte Gainsbourg – Trick Pony - Boys Noize Remix
DJ Vadim – Beijos
Dutch Rhythm Combo feat. Isa GT – Alerta (feat. Isa GT)
The Hundred In The Hands – Ghosts
Jehro – All I want
Jörg Burger – Modernism Begins At Home
Laidback – Happy dreamer - Happy Horse mix
Lisa Bassenge & The J-Chestra – Perhaps, Perhaps, Perhaps
Malik Alary feat. Jenia Lubich – Morning Flow
Morten Varano – Dead end street - Trentemoller remix
Mr. Scruff – Get a move on
Nicolas Jaar – Mi Mujer
Normalities – Pink skyscraper
$olal – Psycho Girls & Psycow Boys - Haaksman & Haaksman remix
Ortsen – Fleur blanche
Parov Stelar – Hurt
Patrice – Nobody Else’s
Scratch Massive – Paris - Radio Edit
Slackwax – Close to my fire
Slow Train – In the black of night
TJ Kong feat. ELbee Bad – What This Music’s Done To Me
Tom Fire – Brainwash
Trinity FM – S.O.S - The sound of silence
Unforscene – AlrightMore Playlists
View all my playlists here.

OlympiatoppenTwo

src.

The second and the final Olympiatoppen playlist, filled with more training music.

name:   OlympiatoppenTwo
uri:    spotify:user:klevstul:playlist:2xqytOddMMSv2mXNG7zRGN
link:   http://open.spotify.com/user/klevstul/playlist/2xqytOddMMSv2mXNG7zRGN
songs:  60
length: 3 hr 59 min

Playlist as of 6th of July 2014:
Adele – Set Fire To The Rain (Moto Blanco Edit)
Alexandra Stan – Mr. Saxobeat - Radio Edit
The Apples In Stereo – Dance Floor
Atb – 9PM [Till I Come]
Au5 – Singularity - Original Mix
Black Kids – I'm Not Gonna Teach Your Boyfriend How To Dance With You - The Twelves Remix
Bloc Party – Banquet
Blur – Song 2
Booty Luv – Boogie 2Nite - Seamus Haji Big Love Remix
Chromeo – Don't Turn The Lights On
Chromeo – Sexy Socialite
Clean Bandit – Rather Be feat. Jess Glynne
Crazy Town – Toxic - Clean Album Version
Crazy Town – B-Boy 2000 - Clean Album Version
The Crystal Method – Jupiter Shift
The Crystal Method – Difference (feat. Franky Perez)
Daft Punk – Harder Better Faster Stronger
Daft Punk – Technologic - Radio Edit
Duck Sauce – NRG
Fatboy Slim – The Rockafeller Skank - Short Edit
Fischerspooner – Infidels of the World Unite
Fischerspooner – Never Win
Guru Project – This is the Night - Original Mix Edit
Gwen Stefani – What You Waiting For?
Hard-FI – Living For The Weekend
Hilltop Hoods – The Nosebleed Section
Hilltop Hoods – Chase That Feeling
Hilltop Hoods – Still Standing
Hilltop Hoods – Fifty In Five
Hoobastank – Out Of Control
Kakkmaddafakka – Restless
La Roux – Bulletproof - Tiborg Remix
La Roux – In For The Kill - Skream's Let's Get Ravey remix
Limp Bizkit – Take A Look Around
Madeon – Finale
Melody Club – Fever Fever
M|O|O|N – Hydrogen
N.E.R.D. – Lapdance - feat. Lee Harvey & Vita
N.E.R.D. – Truth Or Dare - feat. Kelis and Pusha T
Napt – Come On Surrender - Chris Lake & Nom De Strip Remix
One Self – Bluebird
Oslo Ess – Bislett Stadion
Phutureprimitive – Xotica
The Prodigy – Smack My Bitch Up
The Prodigy – Breathe
The Prodigy – Invaders Must Die
The Prodigy – Omen
The Prodigy – Voodoo People (Pendulum Mix)
The Qemists – Dem Na Like Me
Rage Against The Machine – Guerilla Radio
Rage Against The Machine – Killing In The Name - Remastered
Rammstein – Du Hast
Remady – No Superstar - Original Radio Mix
Swollen Members – Fuel Injected (feat. Moka Only)
Teddybears – Cobrastyle
The Ting Tings – Hands
Underworld – Downpipe - Radio edit
The Veronicas – Untouched
The Wombats – Tokyo - Vampires & Wolves
Yeah Yeah Yeahs – Heads Will Roll - A-Trak Radio EditMore Playlists
View all my playlists here.

SoulSailor.newDirection

src.

The SoulSailor series consists of mainly ambient electronic music. However, this list has taken a step in a new direction. It also includes a mix of Native American tunes.

name:   SoulSailor.newDirection
uri:    spotify:user:klevstul:playlist:4Qrs2N4VCSunECwEkHvQH1
link:   http://open.spotify.com/user/klevstul/playlist/4Qrs2N4VCSunECwEkHvQH1
songs:  50
length: 4 hr 44 min

Playlist as of 6th of July 2014:
Air – Alone in kyoto
Amon Tobin – Easy Muffin
Bon Iver – Holocene
Booka Shade – Regenerate
Chequerboard – Dunes
Deva Premal – Om Kumara Mantra (Innocence)
Deva Premal – Om Tara Tuttare [Red Fulka Remix]
Inkas Heart – Chirapaq
Inkas Heart – Ananau
Inkas Heart – The Last of the Mohicans
Inkas Heart – Rain Dancing
Inkas Heart – Ly o Lay Ale Loye
Inkas Heart – Zissary Lucero
Inkas Heart – Lemon Yuyu
Inkas Heart – Walk in Sunshine
Inkas Heart – White Buffalo
Kishi Bashi – Manchester
Kishi Bashi – In Fantasia
Modeselektor – This
Nicolas Jaar – Too Many Kids Finding Rain In the Dust - Pépé Bradock's Mirandapella
Nicolas Jaar – Être
Nicolas Jaar – Colomb
Nicolas Jaar – Too Many Kids Finding Rain In the Dust
Nicolas Jaar – Keep Me There
Nicolas Jaar – Space Is Only Noise If You Can See
Nicolas Jaar – Balance Her In Between Your Eyes
Nicolas Jaar – Variations
Nicolas Jaar – John the Revelator
Nosaj Thing – Fog
Osho/Music From The World Of Osho – Om Mani Podme Hum
Prem Joshua – Mangalam (Sean Dinsmore's Chillums at Dawn Remix)
Primeaux & Mike – Dancing Feather
Ravi Shankar – Friar Park
Ravi Shankar – Raga Bhimpalasi - Live;1998 Digital Remaster
Sacred Spirit – Tor-Cheney-Nahana (Winter Ceremony)
Sacred Spirit – Yeha-Noha (Wishes of Happiness and Prosperity)
Sacred Spirit – Eagle´S Chant
Sacred Spirit – Deer Dance
Sébastien Tellier – Roche
Six Organs Of Admittance – Maria
Soul Keita – Para(sol)
Soul Keita – Democracy, I Was Thirsty
Soul Keita – Live at Marcy Hotel
Soul Keita – Dusties N 808s
Soul Keita – Don't Believe the Hype - Part II
Soul Keita – Jude Nelson Is a Bassist
Soul Keita – Monjitas
Soulfood & Brent Lewis – Chakra Rhythm
Soulfood & Brent Lewis – Hatha
Soulfood & Jadoo – Enigmatica

More Playlists
View all my playlists here.

Saturday, 5 July 2014

Grådige drittsekker?

Det ble stor oppstandelse i fjor høst da jeg kalte gjengen i Norges Friidrettsforbund (NFIF / Forbundet) for "greedy bastards", i forbindelse med innføring av mosjonsskatten.

src: google.

Uttrykket "bastard" på engelsk oversettes nok mest korrekt med "drittsekk" på norsk, et negativt ladet uttrykk som de fleste godt forstår betydningen av. Ved bruk av slike formuleringer er det fort at fokus blir på ord og uttrykk, i stedet for sak. Noe som ikke er helt heldig. Samtidig er det kanskje ikke helt på jordet å bruke uttrykket "drittsekk" om noen som driver med løgn (et mer politisk korrekt ord her ville være "feilinformasjon", men la oss kalle en spade for en spade), utpressing og maktmisbruk. Når man oppfører seg slik med mål om å skaffe seg mest mulig penger, så kan uttrykket "grådige drittsekker" være passende. Til tross for dets lavmålte klang. Spørsmålet som da kan stilles er om dette er uttrykk som karakteriserer NFIF. Det er kanskje ingen heldig kobling å gjøre, til tross for at man er uenig i fremgansmåten til Forbundet.

Målet om at lisens på løp blir like naturlig som lisens på for eksempel sykkelritt og langrennskonkurranser oppnås raskt. Mosjonsskatten har vært aktiv i over et halvt år nå. Men selv har jeg ikke angret på at jeg tok avgjørelsen om å ikke løpe noen lisensløp i år. Det er nok av flotte arrangementer å velge mellom. Om mange nok hadde gjort det samme, så er jeg overbevist om at effekten ville vært en fjernet lisens ved neste idrettsting. Det har vært endel motstand mot lisensen, men flere av dem som gikk høyt ut og viste sterk motstand før nyttår glemte nok hva de hadde uttalt. Det synes viktigere for enkelte å være med på flest mulig kjekke løp, enn å være prisippfast. Således har NFIF samt OL i Oslo- og lisens-forkjemper Per Morten Hoff fått helt rett i sine antagelser. Folk flest bryr seg ikke om man må betale noen kroner ekstra her eller der. Flere har også uttalt at lisenssaken i det store og hele er en fillesak, og derfor ikke gidder å bry seg. Jeg er enig at lisenssaken er uvensentlig om man setter den opp mot for eksempel saker rundt klima, fattigdom og overgrep. Kun for å nevne noen få av mange viktigere ting. Men at det finnes viktigere ting betyr ikke at mindre viktige ting er uvesentlige. Og engasjement for det ene utelukker ikke engasjement for det andre.

Så, tilbake til spørsmålet om uttrykkene løgn, utpressing og maktmisbruk karakteriserer Forbundet. Man skal passe seg for å være for bastant i sine påstander, men flere av Forbundet sine handlinger kan minne om de nevte karakteristikkene. Argumentene Forbundet brukte for innføringen av mosjonsskatten kunne minne om løgn. Ikke alle trodde Forbundet sine uttalelser om at de blant annet innførte lisensen for å styrke mosjonstilbudet. I etterkant har Forbundet selv endret sin argumentasjonen. Hvordan Forbundet oppførte seg i Holmestrand Marathon-saken kunne minne om maktmisbruk og utpressingBrevet Forbundet sendte til alle kommuner i Norge for å få stoppet idrettsarrangementer utenfor NFIF var kanskje ikke maktmisbruk. Men at Forbundet bruker alle virkemidler de har til rådighet ser ut til å være tilfelle. Når Forbundet nå nylig ikke overraskende sendte informasjon til langrenn.com, med beskjed om at Forbundet nekter alle eliteutøvere å delta i Skåla opp så minner i hvertfall det om misbruk av makt og utpressing. Dette fører også fort at eliteutøvere heller ikke kan delta på andre arrangementer arrangert utenfor NFIF-regi. Som eksempel, les hva det betyr for arrangementene Sognsvann Rundt Medsols og Motbakkecupen i Maridalsalpene. Det samme gjelder hundrevis av andre idrettsarrangementer i dette langstrakte landet.

Slik oppførsel vi er vitner til minner ikke om et forbund som er interessert i å styrke breddeidrett og mosjonstilbudet her til lands, slik som de en gang uttalte når de skulle ha gjennomslag for innføring av lisensen. Slik oppførsel minner om noe helt annet.

For denne avgjørelsen får Forbundet god støtte av baneutøverene og friidrettfolk på baneløper Morten Velde sin "anonyme" gjestebok. Stedet hvor mosjonister, ultraløpere, motbakkeløpere med flere henges ut over en lav sko. Det blir ikke lettere å tro at Forbundet vil styrke mosjonsidretten når deres egne medlemmer bruker mosjonist som et skjellsord. Under følger noen få utdrag.

Om Skåla opp:


Om mosjonister, motbakkeløpere, ultraløpere med mer:Friday, 4 July 2014

Five Races in Seven Days

In the last seven days I have done five races. Two in Chamonix, and three back home in Norway. Here is a short report of two of the Norwegian races.

Heading for Hovedøya, by boat (src).

Fagervann opp 2014
Race #17 2014 - 2.6 km - 17:37 - Tuesday 3rd of June

I felt tired this day, without any extra energy, despite of having had two days off from running prior to this race. Normally I do not do too well when I relax much before a race. But in this case it was most likely due too having emptied my storages during the the 3+ hours 24 km race in the French Alps a few days earlier.

links | garmin connect | results |Hovedøya rundt 2014
Race #19 2014 - 3.2 km - 13:57 [PB] - Thursday 4th of July

In between Fagervann opp and Hovedøya rundt I did Sognsvann Rundt Medsols (SRM), one round in medium pace. Another heavy day. I did not feel too energetic before Hovedøya rundt either, but luckily the race went very well, and I managed to run faster than last year. These island races, organised by the SRM team, is my favourite set of races. A wonderful track, great people, cosy islands, good food, summer and just pure joy of life.

picsUniquePreparation  / WonderfulDayAndEvening /
links | garmin connect | results |What Else

  • I am bored of writing race reports. Hence these posts are getting shorter and shorter.
  • I am working on a mini book project.
  • Chamonix has partly cured me of the fright of longer (2+ hours) distances.
  • I have not watched a single World Cup football match.
  • I have not given up the "Let Go Challenge", but it has been changed.
  • There are still spots left in Mærraølen 2014. If you want to join now is the time to sign up.

Tuesday, 1 July 2014

The Drink Water Challenge

MoCh - Challenge #14 June 2014 - The Drink Water Challenge

src: wikipedia.

Decided to do a very simple challenge in June. Every morning, as soon as I got up, I drank two glasses of water and waited at least 45 minutes before I had breakfast. Why? Because I do believe it is a great start to the day.

Retrospectively, have I noticed any difference? Nope, don't think I have. Except for hitting the loo a bit more frequently in the morning.

Challenges
To view a complete list of all challenges, check out this page.

Pictures from Mont-Blanc Marathon 2014

Loads of runners lined up for the 2014 edition of the "Marathon Du Mont-Blanc".

I took a few shots during the Mont-Blanc Marathon this year. There are shots of Kilian JORNET, Michel LANNE, Thomas OWENS, Elisa DESCO, Megan KIMMEL and Stevie KREMER, to name a few.

All the photos can be viewed here.

Stevie Kramer before the start of the race, where she came 3rd. Happy as always.

Michel Lanne, as he comes 2nd.

Florian Reichert , who came 9th.

All the photos can be viewed here.