Friday, 3 January 2014

filmpolitiet.no

"Balanced scale of Justice" (src).

Registrering
I 2005 registrerte jeg domenet filmpolitiet.no. Nå har det seg jo slik at NRK har et radioprogram som heter Filmpolitiet ^. Og ja, jeg kjente til dette programmet ^ når jeg kjøpte domenet.

Ingen silkehansker
8 år etter at jeg kjøpte domenet, fant NRK ut at de skulle ha filmpolitiet.no i sitt eie. Dette var i og for seg greit nok. Men det som jeg ikke synes var like greit var fremgangsmåten.

Kort fortalt så kom det en ganske brysk mail fra en av advokatene i NRK, med en urimelig kort frist for meg å overføre domenet til dem. Plutselig, etter rundt 8 år, skulle alt fikses i løpet av 3 virkedager. Og gjorde jeg ikke som de ba om, jo da skulle jeg få smake pisken, og punge ut.

Utdrag av det NRK skrev:

Navnet «Filmpolitiet» har altså blitt brukt av NRK sammenhengende i mer enn 15 år, som navn på et profilert program med ukentlige sendinger. NRK mener det er klart at navnet er innarbeidet som varemerke for NRK, og at det allerede var innarbeidet i oktober 2010 da Frode Klevstul registrerte domenenavnet filmpolitiet.no.

NRK ber om at domenenavnet overføres til NRK så raskt som mulig og senest innen onsdag 25. september kl 12.00. Vi beklager at fristen er noe kort, men ønsker at saken skal løses før klagefristen til Domeneklagenemnda utløper. Dersom saken ikke løses i minnelighet, innen utgangen av neste uke, vil NRK klage saken inn til Domeneklagenemnda. Det er den tapende part som må dekke klagegebyret til nemnda. Gebyret er på fire ganger rettsgebyret, for tiden kr 3440. Dette til orientering.

NRK er altså av den oppfatning at dette er en sak NRK vil vinne i en eventuell klagesak.

Min reaksjon
Hva gjorde jeg? Vel, jeg valgte ikke letteste (eller billigste) motstands vei. Dette da:
- Jeg ble provosert av fremgangsmåten til NRK.
- Mailen inneholdt mangler.
- Jeg trengte mer enn 3 dager til å ordne opp, før domenet kunne overføres.
Og sist, men ikke minst:
- Jeg fant ut at NRK sin egen advokat ledet (!) nemden som skulle behandle klagesaken.

Kanskje ikke veldig rart at NRK var av den oppfatning at de ville vinne en eventuell klage. Dette var med andre ord en sak jeg ikke kunne vinne. Men dette føltes veldig feil, og i stedet for å gi ifra meg domenet så sendte jeg følgende svar:

Viser til mail datert fredag 20. september 2013, med tittel "filmpolitiet.no - registrering av NRKs varemerke" (se under).

For å oppsummere:
- NRK, representert ved Kari Anne Lang-Ree, ønsker å få overført domenet filmpolitiet.no til seg.
- NRK setter en frist på litt over to virkedager for denne overføringen.
- Dersom domenet ikke overføres innen denne meget korte fristen, så klages saken inn for Domeneklagenemnda ^.
- Domeneklagenemda, som da vil behandle saken, ledes av samme person, Kari Anne Lang-Ree.

En saksopplysning:
Jeg registrerte domenet filmpolitiet.no 18. juli 2005, på selskapet mitt Informant DA. 6. august 2007 overførte jeg domenet
til mitt nye selskap KLEVSTUL CONSULTING / EIGHT EIGHTEEN. I 2010, ved at mitt selskap endret selskapsform fra
ENK til NUF, så måtte domenet på nytt overføres.

Som dere godt kjenner til:
Regelverk for .no, Vedlegg H ^, punk 1.1:
En domeneabonnent må delta i klageprosessen dersom klagen kommer innenfor klagefristen. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet.
En overføring er å regne som en sletting fulgt av en nyregistrering. Dato for overføring regnes som registreringsdato for domenet, herunder som utgangspunkt for beregning av klagefrist.

I følge formuleringen over, så har det skjedd nyregistrering av domenet filmpolitiet.no for under tre år siden, da mitt selskap har endret selskapsform. Allikevel, dette er altså et domene jeg har driftet og administrert i over 8 år.

Jeg må si at jeg er noe overrasket over fremgangsmåten til NRK her.

Mvh.
Frode Klevstul.

Hvorpå NRK svarte:

For ordens skyld, e-posten ble sendt fredag 20.09 kl 10.29, med frist påfølgende onsdag kl 12. Jeg beklager igjen at denne fristen er veldig kort, men jeg har altså fått saken nylig, og klagefristen til DOK løper som du vet snart ut.

Så vidt vi kan se har det ikke vært noe innhold på siden din, annet enn en link. Så jeg vet ikke helt hva du mener med å ha driftet siden. Men dersom du ikke er enig i vårt krav og ikke ønsker å overføre domenet til NRK,  så forholder vi oss selvfølgelig til det og følger klageprosedyren.

Det at jeg arbeider i NRK og også sitter i DOK er to helt forskjellige ting. NRK har rett til å klage til DOK på linje med andre selskap. Jeg skal selvfølgelig ikke ha noe å gjøre med klagebehandlingen i DOK når klagen kommer fra NRK.

Vh
Kari Anne Lang-Ree

Og deretter sendte Lang-Ree, med NRK-hatten på, klagen over til seg selv, med Domeneklagenemda-hatten på.

Assistanse
Jeg skaffet meg advokatbistand. Dette føltes så feil at jeg syntes det var verdt pengene. Resultatet var at NRK først ble kontaktet, og fikk tilbud om å betale 15.000 kr for domenet. Dette som kompensasjon for selve flyttejobben jeg måtte gjøre. For ja, det var faktisk flere ting som kjørte på domenet filmpolitiet.no, selv om websiden var ganske statisk. Men egentlig ville de 15.000 kronene kun gå med til å dekke advokatutgiftene mine. 15.000 kr er en dråpe i havet for NRK, men det hadde virket mye mer rettferdig. NRK sa imidlertid blankt nei til dette tilbudet. Hvorfor skulle de det, om de var helt sikre på å vinne frem i nemden de selv ledet?

Tilsvaret, fra meg (mine advokater) til Domeneklagenemden ble følgende:

Et ventet tap
Saken ble behandlet av Lang-Ree sine folk, og ikke uventet så tapte jeg. Kort oppsummert vurderte Domeneklagenemden saken slik:

- Til anførselen om at overføringen av domenenavnet den 8. oktober 2010 ikke kunne legges til grunn som utgangspunkt for fristberegningen da overføringen kun var en følge av at foretaket endret selskapsform fra ENK til NUF har klagenemnda kun vist til regelverket vedlegg H punkt 1.1 om at overføring av domenenavn er å regne som en sletting fulgt av en ny registrering. Vår argumentasjon drøftes ikke nærmere.

- Klagenemnda legger til grunn at «Filmpolitiet» er et relativt sterkt varemerke som medfører at man lettere vil kunne anse merket for innarbeidet og således vernet uten registrering.

- Klagenemnda legger videre til grunn at «Filmpolitiet» på bakgrunn av klagers dokumentasjon må anses som innarbeidet varemerke. Varemerket «Filmpolitiet» er identisk med domenenavnet filmpolitiet.no

- Videre mener Klagenemnda at innklagede var kjent med programmet ved registrering av domenenavnet og at det dermed foreligger ond tro ettersom innklagede visste eller burde ha visst at registreringen kunne krenke klagers rettigheter.

Andre spørsmål lot de være å kommentere.

Veien videre
Veien videre for meg hadde vært å tatt dette rettens vei, men det hadde fort kostet mye mer, og virkelig ikke vært verdt det. Det er også helt OK at NRK har domenet filmpolitiet.no, men måten de skaffet seg dette domenet på synes jeg var langt fra OK.

Tillegg
Under noen tilegg til saken.

En gang så registrarinformasjonen for filmpolitiet.no slik ut.

Og slik så filmpolitiet.no ut i over fem år.

Første mail fra Lang-Ree.
Resultat av DOK sin behandling av klagen.

No comments:

Post a Comment

Allowed HTML tags:
<b>bold</b>
<strong>strong</strong>
<i>italics</i>
<em>emphasis</em>
<a href="">hyperlink</a>


Please, show the courtesy of identifying yourself when adding a comment. Anonymous comments will, most likely, be removed.