Thursday, 21 November 2013

I løvens hule

Sist fredag var jeg i møte med Kjetil Hildeskor, hos Norges Friidrettsforbund (NFIF). Jeg må innrømme at jeg var spent på hvordan det ville være å gå rett inn i "løvens hule".
Møtet gikk ganske så bra. Jeg vil kategorisere det som både interessant og hyggelig. Garantert skuffende for de mulige paparazzier i buskene utenfor.
På agendaen stod, ikke uventet, lisenssaken (lisenskrigen). Det endte ikke med meg som med Winston Smith (for de som har lest 1984). Jeg er fortsatt imot lisensen. Men det var konstruktivt å diskutere denne saken over et bord, i stedet for via media.
NFIF hevder nå at det er tre årsaker til innføringen av lisensen:
 • Forsikring.
 • Arrangementløsninger.
 • Styrke friidretten.
Men det er ikke lenge siden følgende ble skrevet:
"Lisensen er med på å styrke Norges Friidrettsforbunds helhetlige mosjons- og idrettstilbud, og (at) hver enkelt løper får viktige fordeler."
"Overskuddet som kommer fra lisens skal i sin helhet gå til å styrke aktivitetstilbudet over hele landet."
Det er nettopp slike uttalelser som har provosert og svekket NFIF sin troverdighet. Få har trodd på at lisensen blir innført for å styrke mosjonstilbudet, og mange har spurt om svar på hva pengene egentlig skal brukes til.
Slik jeg oppfatter saken så burde følgende blitt kommunisert:
 • NFIF trenger en ny inntektskilde. Et tredje ben å stå på, for å styrke Norsk friidrett.
 • NFIF ønsker å ansvarsforsikre alle arrangører.
To argumenter som jeg tror på.
Argumenter rundt styrking av mosjonsidrett, forsikringer og deltagerløsninger burde droppes. Styrking av mosjonsidrett gjør Kondis allerede på en utmerket måte. Og man burde ikke tvinge deltagere til å kjøpe forsikring. Spesielt ikke forsikringen i engangslisensen, som tilsynelatende virker dårlig. Man trenger ingen forsikring for å drive med løping. På en annen side, for de som løper mye kan en helårsforsikring, spesielt den utvidede, være en god ordning. Denne burde være valgfri, for alle medlemmer av NFIF-tilknyttede friidrettsklubber.
Man burde ikke si at penger skal brukes for å utvikle tekniske påmeldingsløsninger, terminlister eller lignende. Her kunne man i stedet samarbeidet med Kondis og flere, for å videreutvikle systemer som allerede finnes. Slik kunne eksisterede systemer raskt, billig og enkelt, dekke eventuelle nye behov som NFIF har.
Pengene burde ikke hentes inn som en lisens på toppen av arrangementsavgiften. I stedet kunne man økt "startavgiften", som i flere tiår, har stått stille på 6 kr. En startavgift som er innbakt i startkontigenter / deltagerpriser for alle løp arrangert av NFIF-klubber.
Man kunne tenke seg følgende startavgift: 50% av deltagerprisen, MEN: maksimum: 18 kr. minimum: 6 kr.
 • For et løp med en deltagerpris pålydende 10 kr ville da startavgiften være 6 kr og utgjøre 60%.
 • For et løp med en deltagerpris pålydende 20 kr ville da startavgiften være 10 kr og utgjøre 50%.
 • For et løp med en deltagerpris pålydende 50 kr ville da startavgiften være 18 kr og utgjøre 36%.
 • For et løp med en deltagerpris pålydende 500 kr ville startavgiften fortsatt være 18 kr, men nå kun utgjøre 3.6%.
Jo billigere løpene er, jo større andel til startandel. Av den grunn kunne man vurdert en egen ordning for lavterskearrangementer, med startavgifter under 50 kr.
Lisensordningen vil heve listen for å melde seg på arrangementer. En økt startavgift vil ikke gjøre det på langt nær i like stor grad. Lisensordningen gir også kommersielle aktører et konkurransefortrinn, da de vil kunne arrangere billigere lisensfrie løp. En ordning med økt startavgift vil ikke være like konkurransevridene.
Med pengene fra startavgiften, som vil utgjøre flere millioner i året, så kan man fortsatt:
 • Styrke Norsk friidrett.
 • Bygge opp et forsikringsfond / eller ansvarsforsikre via forsikringsselskap.
I stedet for å betale penger rett til et forsikringsselskap, kunne NFIF vurdere å selv bygge opp et forsikringsfond. Om arrangører blir saksøkt, kunne man fått hjelp fra dette fondet. (Eller kanskje idretten selv rett og slett bare skulle ha startet sitt eget forsikringsselskap?)
Jeg er ikke imot friidrett i Norge eller satsing mot unge utøvere, eller eliten. Grunnen til at jeg har reagert så sterkt i denne saken er at jeg har funnet kommunikasjonen fra NFIF lite troverdig. Og at resultatet av lisensordningen kommer til å få færre folk til å ta på seg joggeskoene. Derfor fortsetter jeg kampen mot lisensen, og kommer til å boikotte lisensløp.

4 comments:

 1. Et meget konstruktivt innlegg Hr Klevstul. Det kreves mot til å gå inn i løvens hule - men Frode fikser det :)

  ReplyDelete

Allowed HTML tags:
<b>bold</b>
<strong>strong</strong>
<i>italics</i>
<em>emphasis</em>
<a href="">hyperlink</a>


Please, show the courtesy of identifying yourself when adding a comment. Anonymous comments will, most likely, be removed.