Thursday, 7 November 2013

En spade? #lisenskrigen

Det er ingen spade, det er en ljå!
Og med den skal jeg kutte bort ord fra din munn.
src: kondis

Sensursaken
Jeg hadde ikke tenkt å bruke mer tid på selve sensursaken til Kondis, da jeg allerede har laget en oppsummering her, og fokuset burde være rettet mot NFIF og mosjonslisensen. Derfor ble jeg ikke så fornøyd når jeg leste at Røhme mener jeg driver med harselering og personsjikane av Hildeskor (kilde: kondis). Når man får slike påstander fra en ansvarlig redaktør så må man skrive noen ord.

I mitt opprinnelige boikott-innlegg så var det ett pressebilde av generalsekretær Hildeskor. Grunnen til at jeg opprinnelig hadde med dette bildet er, som beskrevet her:
"Uttrykket "greedy bastards", og bildet av Hildeskor med undertittel "Mr GreedIsGood" kan jeg forstå virker provoserende, og på kanten. Jeg ønsket å provosere, effekten ble langt sterkere enn jeg hadde trodd. Jeg kunne skrevet "greedy NFIF" i stedet, og utelatt bildet av Hildeskor. Men bildet ble brukt da han som generalsekretær i NFIF fronter denne saken i media."

På bildet av Hildeskor var det tegnet et rødt kryss, og under stod det teksten "Mr GreedIsGood". Bildet ble fjernet sent den 26. oktober, dagen etter kondis.no artikkelen ble publisert (kilde). Jeg innrømmer at bildet var barnslig, upassende og at det ikke burde ha blitt brukt for illustrasjon. Dette handler om sak, ikke person. Bildet førte til at nivået på debatten ble senket. Jeg tar selvkritikk for det. Jeg har også forståelse for at Hildeskor selv ikke satte pris på bildet. Derfor sendte jeg den 5. november følgende mail, hvor jeg ba om unnskyldning:

Hei, Kjetil Hildeskor.

Du kjenner meg kun som den hissige og [settInnPassendeSuperlativ] mosjonistbloggeren, som er sterkt imot lisens på løping og maner til boikott.

Jeg beklager at mitt opprinnelige innlegg inneholdt et bilde av deg, med kryss, og undertekst "Mr GreedIsGood". Dette var unødvendig, og rett og slett barnslig. Jeg forstår at du reagerte på bildet. Dette handler om sak, ikke person. Så jeg ber om unnskyldning for dette.

Avslutningsvis vil jeg opplyse om at jeg fortsatt synes lisensen er veldig uheldig. Jeg har ikke sett et eneste godt argument for å innføre den, og vil derfor fortsette kampen. Men jeg skal forsøke å gjøre dette på en litt mer saklig, dog fortsatt provoserende, måte.

Til informasjon vil jeg også publisere denne mailen / beklagelsen på chronicles.no.

Mvh. Frode Klevstul.

Jeg kan også forstå at Røhme ikke ønsket noen direkte lenke til kilden, på grunn av dette bildet. Men er det ikke langt fra barnslig og over streken til personsjikane? Og var det straffbart med en lenke? Det får bli en diskusjon for fremtidige journaliststudenter. Mulig denne saken hadde egnet seg som en eksamensoppgave.

src: twitter

Eksempler fra mediene
Når man ser på eksempler fra hva de større mediehusene tillater seg av sitater og uttalelser så finner jeg det imidlertid rart at Røhme er så redd for Straffeloven. Når det er sagt, større mediehus følger på langt nær alltid reglene, og kan således være en dårlig mal på god presseskikk.

src: dagbladet

Dagbladet: La nå Tybring-Gjedde steke i eget fett
Nettavisen: Siv, du lyver
Fædrelandsvennen : Ronny Nilsen, sportssjef i Norges Friidrettsforbund (NFIF), mener Udelhoven lyver.
Og: Flere eksempler her.

En ljå, sier jeg!
For å friske opp hva som ble endret eller klippet bort i Kondis-artikkelen (kilde):
- Overskriftene "En løgn" og "Lisensfritt løp" ble fjernet.
- Min uttalelse ble endret, "løgn" ble byttet ut med "påstand".
- Utsagnet mitt om at "Sentrumsløpet er det første løpet som har implementert lisensavgiften" ble fjernet.
- Andre utklipp fra Klevstul Chronicles ble slettet.
- Alle referanser til Klevstul Chronicles ble slettet.

Dette er vesentlige endringer. Gjort etter at Kondis ble kontaktet og bedt om å slette boikottartikkelen. På spørsmål om Kondis lot seg sensurere svarer Røhme følgende (se også her):

Jeg kan forsikre om at vi ikke lot oss sensurere eller presse til å gjøre endringer i saken med Frode Klevstul. 
Det er ikke uvanlig at saker som publiseres blir endret etter publisering for å rette opp feil eller foreta en videre bearbeiding. Denne gangen gikk jeg inn og gjorde endringer for å sikre at vi ikke brøt straffeloven i måten saken ble formulert på. Hovedinnholdet er det samme. Det var altså mine vurderinger som lå til grunn for endringene. Dersom vi skulle fulgt ønsker fra eksterne pådrivere, ville saken vært fjernet.

Mvh Marianne Røhme, ansvarlig redaktør kondis.no


Det kan være greit å ta en titt på Vær Varsom-plakaten, oversikt over etiske normer for pressen. Helt øverst står følgende:


1. Pressens samfunnsrolle

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.


Nettopp på grunn av dette presset som Røhme og Kondis var under så burde hun ha vært ekstra forsiktig med å endre på innholdet. Enten man kaller spaden for en spade, eller for en ljå.

Videre står det:


3. Journalistisk atferd og forholdet til kildene

3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.

3.8. Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.

4. Publiseringsregler

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.


Mine uttalelser ble endret, og endringer ble ikke begrenset til korrigering av feil.

Helt nederst, på plakatens nest siste punkt, står følgende:


4.16. Vær varsom med å lenke fra digitale utgaver til innhold som bryter med god presseskikk. Sørg for at lenker til andre medier eller publikasjoner er tydelig merket. Det er god presseskikk å informere brukere av interaktive tjenester om hvordan publikasjonen registrerer og eventuelt utnytter bruken av tjenestene.


Så sletting av lenke er ikke vanskelig å rettferdiggjøre, grunnet det upassende bildet. Men selv tror jeg det er veldig lite trolig at Kondis kunne blitt dømt. Enda mindre trolig at NFIF ville gått til sak.

Konklusjonen min er at Røhme og Kondis lot seg sensurere, og har brutt Vær Varsom-plakaten på flere punkter.

Denne plakaten har ikke jeg heller fulgt til punkt å prikke (men det er en forskjell på en blogg og et tidsskrift):

4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende.  Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

4.10. Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.

Ordenes kraft
I forbindelse med påstandene om harselering og personsjikane stilte jeg Røhme et spørsmål.

Klevstul:
Det omtalte "Mr GreedIsGood" bildet av Hildeskor innømmer jeg var barnslig, og unødvendig å bruke. Jeg tar selvkritikk på det. Og det ble også fjernet. Men du sier altså at det var å drive personsjikane og harselering. Sterke påstander. Du er helt sikker på at dette defineres som personsjikane?

Røhme:
Jeg opplevde bildebruken som å gå over streken. Det finnes nok ord som er bedre beskrivende enn personsjikane og harselering.

Over streken, OK. Men når man er veldig påpasselig med hvilke ord og uttrykk som andre bruker, bør man selv være forsiktig med påstander som personsjikane og harselering.

[OPPDATERING 13.11.07 @ 10.00]
Røhme har kommet med en beklagelse (takk for det):

Hva jeg har lært
Jeg har lært å være litt mer forsiktig med valg av ord, uttrykk og bilder. Plutselig handlet det ikke lengre om lisens, men "greedy bastards" og personsjikane eller ei. Allikevel, for å provosere så må man noen ganger bevege seg mot streken, kanskje også litt over. Men det er kort vei fra "litt over" til "lavmål". Å ta en titt på Vær Varsom-plakaten kan være nyttig for alle som deltar i en offentlig debatt.

Nå håper jeg imidlertid å legge sensursaken død, for å heller fortsette kampen mot den meget uheldige mosjonslisensen. Det er greit at vi som kjemper står samlet, i stedet for å motarbeide hverandre.

Jeg ønsker derfor også Kondis lykke til i kampen videre, og håper at vi alle har lært noe.

2 comments:

 1. Det er bra at du fortsatt står på med lisenssaken, Frode!
  Vi er mange som støtter deg og jobber mot lisens.
  Det er ikke pengene det kommer an på, men det å føle at man blir tvunget til å betale noe vi vanlige mosjonister aldri får noe nytte av.
  Jeg føler nesten at idrettsgleden blir litt borte med dette vedtaket som bare blir tredd nedover oss.
  Vil vi klare å endre på dette som er tvunget på oss hvis vi er mange?
  Jeg tror det er mange som bare kommer til å betale uten å tenke noe mer over hva det går til. Det er mange som er for lisens også.
  Motløpet er et kjempebra tiltak! Er det noe som kan gjøres før 2014?
  Jeg er lite kreativ, men er med på det meste for å belyse denne saken og jobbe mot.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tusen takk, Ingunn. Setter pris på støtten. Det er ikke min lommebok det kommer ann på heller. De som tror det tar grundig feil. Det hadde vært langt mere behagelig, og egoistisk, å lene seg tilbake og bla opp de ekstra kronene. Når jeg nå bruker mye tid på dette er det da jeg synes det er VELDIG feil å innføre en avgift på mosjonering. Det er mange aspekter ved denne saken som jeg reagerer sterkt på.

   Om man står sammen og jobber mot dette så vil man klare å endre dette. Det tviler jeg ikke på. Men endel er for lisens, og mange bryr seg rett og slett ikke i det hele tatt. Så spørsmålet er hva som kommer til å skje. Motløpet er planlagt til slutten av aprill neste år. Flott at du er med å bidrar!

   Delete

Allowed HTML tags:
<b>bold</b>
<strong>strong</strong>
<i>italics</i>
<em>emphasis</em>
<a href="">hyperlink</a>


Please, show the courtesy of identifying yourself when adding a comment. Anonymous comments will, most likely, be removed.