Saturday, 8 June 2013

#ruterSpørsmål

Endrede rutiner for billettkontroll?
Jeg tok trikk nummer 11 mot Frydenlund i går, den 8. april 2013, kl 12:15 avgangen, fra Torshov (ved Vogts gate) til Jernbanetorget. I løpet av denne turen ble det utført billettkontroll. Det som vakte min, og mange med meg, sin oppmerksomhet var da kontrollørene ville se billetten til en utelandsk passasjer. Passasjeren fortalte, på engelsk, at han ikke hadde noen billett. Han måtte derfor oppgi navn og fødselsdato. Han hevdet imidlertid at han ikke hadde noen adresse, da han akkurat hadde kommet til landet. Kontrollørene fant ingen informasjon om passasjeren i noen registre i Norge. Passasjeren sa at dette måtte være feil, da han hevdet å ha registrert seg i "flere registre". Han fortalte at han dessverre ikke hadde noen legitimasjon på seg, eller noe som helst dokumentasjon på hvem han var. Han hadde etter sigende heller ikke noen telefon, eller telefonabonnement, på sitt navn.

Kontrollørene spurte derfor om passasjeren hadde 750 kr i kontanter, slik at han kunne betale straffegebyret for å reise uten billett. Passasjeren fortalte at han ikke hadde penger på seg. Kontrollørene informerte da om at de ble nødt til å kontakte politiet. Dette førte til at den billettløse passasjen hisset seg veldig opp. Han begynte å snakke høyt og var tydlig sint over at kontrollørene spurte så mye, ikke trodde på han og i tillegg truet med innblandelse av politiet. Han sa at han var i Norge for å jobbe, at han kom fra Storbritiania for fem måneder siden ("akkurat kommet til landet", sa du?), men bare ikke hadde rukket å finne seg jobb enda.

Som reaksjon på passasjerens sinne gav kontrollørene passasjeren mulighet for å kjøpe enkeltbillett der og da, for å slippe ytterligere stress. Passasjeren, som noen minutter tidligere ikke hadde kontanter, fisket freidig opp en seddel fra lommen som han gav til den ene kontrolløren. Kontrolløren gikk frem til trikkesjåføren og løste billett på passasjerens vegne. Ved neste stopp, i Storgata, forlot den nå ikke lengre billettløse passasjeren trikken.

Jeg var ikke klar over at det er greit å løse billett i etterkant av at man blir stoppet i kontroll, for å slippe straffegebyr. Har dere endret deres rutiner på dette området, og glemt å informere om dette på deres hjemmesider? Eller er dette en praksis som kun gjelder for enkelte utvalgte?

Med hilsen
Frode Klevstul


Svar

Våre kontrollører kan bruke skjønn i en kontroll. Utgangspunktet er at en reisende uten gyldig billett skal ilegges et gebyr. Vi kan ikke kommentere hva som skjedde i denne kontollen, og hva andre opplevde i dette tilfellet.

Med vennlig hilsen
T Sand
Kundekonsulent

Ruter As
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus
Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo

No comments:

Post a Comment

Allowed HTML tags:
<b>bold</b>
<strong>strong</strong>
<i>italics</i>
<em>emphasis</em>
<a href="">hyperlink</a>


Please, show the courtesy of identifying yourself when adding a comment. Anonymous comments will, most likely, be removed.